Formulár pre odoslanie Tvojej skautskej hry

Tvoja prezývka bude zobrazená pri vloženej hre
Číslo tvojho zboru bez bodky - bude sa zobrazovať ako obrázok hry
Výstižný a krátky názov hry
Priemerná dĺžka hry
Ideálne pre akú vekovú kategóriu je hra určená? Ak pre viacero tak -> Skaut+
Kam je hra určená? Ak sa hra dá hrať na viacerých miestach tak potom -> Všade
Jednoduchá: 5-10min, Stredná: 10-20min, Dlhá: 20+ minút
Minimálne 50 znakov